De naam ‘Enfaeridion’

De naam ‘Enfaeridion’- het nieuwe Eden

De naam Enfaeridion (spreek uit als: an-fe-ri-dion) heb ik ontvangen vanuit het contact maken van mijn Hoger Zelf met andere hoog ontwikkelde entiteiten; kortom de bron waaruit mijn begeleiding is ontstaan.

Enfaeridion is een naam die gebruikt wordt in de oorspronkelijke ziele-taal.
Vrij vertaald betekent zij ‘in het paradijs’, of ‘weer thuis in het licht’, of anders gezegd terug komen bij wie je werkelijk bent, je diepste gevoel.
Vanuit de oude ziele-taal hebben zich de oude talen zoals het Soemerisch en het Sanskriet ontwikkeld. De naam Eridu in het oude Soemerië staat ook voor paradijs, of grazige weide; daar waar alles goed is.
Het nieuwe Eden staat voor de specifieke energie van deze tijd waarbij steeds meer mensen de behoefte krijgen om de stilte in hun eigen hart terug te vinden.  Om thuis te komen in hun eigen innerlijke paradijs.

de naam 'Enfaeridion'

 

Vanuit ‘Het Contact’ heb ik ook de naam Enfaeridia ontvangen.
Deze naam sluit beter aan bij mijn groeiend bewustzijn dan de naam Nynke. Nynke is de naam die past bij mijn persoonlijkheidsuitdrukking en is mij vooralsnog zeer dierbaar.
In de naam Enfaeridia resoneert echter meer de klank van mijn diepere wezen en aangezien ik op beide bewustzijnsniveaus functioneer,
zal mijn nieuwe naam voortaan zijn: Nynke-Enfaeridia